Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2069300000000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524720933
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 14222
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 9916
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 8192
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 7062
 5. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 6160
 6. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 5614
 7. Woda
  Wyświetleń: 5382
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 5318
 9. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 5226
 10. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 4956
 11. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 4668
 12. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 4621
 13. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 4401
 14. Zwierzęta
  Wyświetleń: 4381
 15. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 4343
 16. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 4318
 17. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 4317
 18. Podatki
  Wyświetleń: 4296
 19. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 4069
 20. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 4012
 21. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 3989
 22. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3837
 23. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 3731
 24. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3689
 25. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 3671
 26. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 3606
 27. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3488
 28. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 3323
 29. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 3281
 30. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 3218
 31. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 3215
 32. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 3157
 33. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 3139
 34. Inne
  Wyświetleń: 3131
 35. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2974
 36. Przetargi
  Wyświetleń: 2915
 37. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 2861
 38. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2771
 39. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2711
 40. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2702
 41. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 2536
 42. Sprzedaż
  Wyświetleń: 2451
 43. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 2250
 44. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2143
 45. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 2088
 46. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 2084
 47. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 2049
 48. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2014
 49. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 2003
 50. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1996
 51. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 1989
 52. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1955
 53. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1923
 54. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 1852
 55. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1846
 56. Rejestry umów
  Wyświetleń: 1838
 57. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1824
 58. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 1814
 59. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 1787
 60. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 1758
 61. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1737
 62. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 1731
 63. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1730
 64. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1686
 65. Budżet
  Wyświetleń: 1683
 66. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1672
 67. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1664
 68. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1659
 69. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 1631
 70. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 1599
 71. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1590
 72. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 1583
 73. Petycje
  Wyświetleń: 1579
 74. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1547
 75. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 1538
 76. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 1538
 77. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1515
 78. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 1499
 79. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 1496
 80. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1494
 81. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1478
 82. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 1474
 83. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 1473
 84. Dzierżawy
  Wyświetleń: 1472
 85. Rok 2021
  Wyświetleń: 1469
 86. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1450
 87. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1351
 88. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1335
 89. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1258
 90. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1247
 91. Rok 2020
  Wyświetleń: 1227
 92. Sprawozdania
  Wyświetleń: 1181
 93. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 1135
 94. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1090
 95. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 942
 96. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 941
 97. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 930
 98. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 924
 99. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 911
 100. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 908
 101. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 869
 102. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 841
 103. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 839
 104. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 816
 105. 1
  Wyświetleń: 796
 106. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 741
 107. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 657
 108. Rok 2021
  Wyświetleń: 632
 109. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 631
 110. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 625
 111. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 594
 112. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 504
 113. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 472
 114. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 462
 115. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 418
 116. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 292
 117. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 265
 118. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 225
 119. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 161