Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997610913000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 10600
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 7518
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 5351
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 5189
 5. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 4535
 6. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 4237
 7. Woda
  Wyświetleń: 3943
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 3934
 9. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 3802
 10. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 3649
 11. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 3552
 12. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 3464
 13. Zwierzęta
  Wyświetleń: 3339
 14. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 3250
 15. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 3242
 16. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 3187
 17. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 3118
 18. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 3091
 19. Podatki
  Wyświetleń: 3039
 20. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 2994
 21. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 2762
 22. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 2695
 23. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 2653
 24. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 2629
 25. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 2619
 26. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2570
 27. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 2547
 28. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 2385
 29. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 2373
 30. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 2305
 31. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 2284
 32. Inne
  Wyświetleń: 2161
 33. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2120
 34. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 2109
 35. Przetargi
  Wyświetleń: 2083
 36. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 2071
 37. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 1993
 38. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1873
 39. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1873
 40. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 1873
 41. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 1644
 42. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 1626
 43. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 1579
 44. Sprzedaż
  Wyświetleń: 1576
 45. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 1568
 46. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1536
 47. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1495
 48. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 1464
 49. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1394
 50. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1377
 51. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 1345
 52. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1314
 53. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 1303
 54. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1295
 55. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 1274
 56. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 1273
 57. Rejestry umów
  Wyświetleń: 1265
 58. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 1221
 59. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1215
 60. Budżet
  Wyświetleń: 1200
 61. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 1181
 62. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1167
 63. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1149
 64. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 1149
 65. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1140
 66. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1140
 67. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 1127
 68. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1120
 69. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1108
 70. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 1097
 71. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 1093
 72. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1082
 73. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1081
 74. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 1069
 75. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 1066
 76. Dzierżawy
  Wyświetleń: 1053
 77. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 1022
 78. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1008
 79. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 997
 80. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 988
 81. Petycje
  Wyświetleń: 968
 82. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 941
 83. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 923
 84. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 907
 85. Rok 2020
  Wyświetleń: 903
 86. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 890
 87. Pobierz programy
  Wyświetleń: 889
 88. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 868
 89. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 766
 90. Sprawozdania
  Wyświetleń: 765
 91. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 710
 92. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 685
 93. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 655
 94. Rok 2021
  Wyświetleń: 643
 95. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 623
 96. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 611
 97. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 585
 98. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 581
 99. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 581
 100. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 567
 101. 1
  Wyświetleń: 560
 102. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 539
 103. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 516
 104. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 480
 105. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 462
 106. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 459
 107. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 356
 108. Rok 2021
  Wyświetleń: 235
 109. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 206
 110. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 196
 111. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 99
 112. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 61
 113. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 60
 114. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 32