Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
333463473832515352543319627009000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524720933
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 20045
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 13408
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 11366
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 10979
 5. Woda
  Wyświetleń: 10201
 6. Podatki
  Wyświetleń: 8561
 7. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 8172
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 7883
 9. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 7780
 10. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 7774
 11. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 7267
 12. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 6859
 13. Zwierzęta
  Wyświetleń: 6803
 14. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 6729
 15. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 6701
 16. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 6577
 17. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 6563
 18. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 6257
 19. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 6243
 20. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 6187
 21. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5980
 22. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 5958
 23. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 5854
 24. Inne
  Wyświetleń: 5829
 25. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 5688
 26. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5675
 27. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 5604
 28. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 5559
 29. Przetargi
  Wyświetleń: 5443
 30. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 5443
 31. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 5215
 32. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 4985
 33. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 4905
 34. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 4798
 35. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 4648
 36. Sprzedaż
  Wyświetleń: 4589
 37. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4447
 38. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4345
 39. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 4262
 40. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4212
 41. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 4185
 42. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 4080
 43. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 4045
 44. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3961
 45. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 3827
 46. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3773
 47. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 3647
 48. Petycje
  Wyświetleń: 3569
 49. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 3480
 50. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3388
 51. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3346
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3306
 53. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 3300
 54. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3195
 55. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3192
 56. Rejestry umów
  Wyświetleń: 3170
 57. Rok 2021
  Wyświetleń: 3132
 58. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 3128
 59. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 3066
 60. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3007
 61. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 2977
 62. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 2886
 63. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 2875
 64. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2874
 65. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 2827
 66. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 2789
 67. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2748
 68. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 2728
 69. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 2706
 70. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 2699
 71. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2689
 72. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 2640
 73. Budżet
  Wyświetleń: 2630
 74. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 2595
 75. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2551
 76. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 2549
 77. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2548
 78. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2483
 79. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 2480
 80. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 2464
 81. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2435
 82. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2415
 83. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 2409
 84. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2368
 85. Dzierżawy
  Wyświetleń: 2161
 86. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 2122
 87. Rok 2020
  Wyświetleń: 2080
 88. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2004
 89. 1
  Wyświetleń: 1971
 90. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 1940
 91. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 1935
 92. Sprawozdania
  Wyświetleń: 1930
 93. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 1929
 94. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1829
 95. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1820
 96. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1633
 97. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1558
 98. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1416
 99. Rok 2021
  Wyświetleń: 1399
 100. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1389
 101. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 1384
 102. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1323
 103. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 1311
 104. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1285
 105. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 1275
 106. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1246
 107. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1209
 108. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1108
 109. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1093
 110. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 1048
 111. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 977
 112. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 974
 113. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 955
 114. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 947
 115. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 924
 116. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 837
 117. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 771
 118. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 760
 119. Rok 2022
  Wyświetleń: 711
 120. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 693
 121. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 618
 122. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 612
 123. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 600
 124. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 396
 125. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 387
 126. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 371
 127. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 312
 128. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 299
 129. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 282
 130. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 238
 131. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 233
 132. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 171
 133. Wykazy z 2021 roku
  Wyświetleń: 79
 134. Wykazy z 2020 roku
  Wyświetleń: 77
 135. Wykazy z 2022 roku
  Wyświetleń: 77