Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 28502Luty: 33147Marzec: 38723Kwiecień: 27123Maj: 34338Czerwiec: 19673
Lipiec: 11997Sierpień: 15357Wrzesień: 12155Październik: 13428Listopad: 24912Grudzień: 3853
Rok 2022
Styczeń: 33346Luty: 34738Marzec: 32515Kwiecień: 35254Maj: 33196Czerwiec: 33234
Lipiec: 38008Sierpień: 37517Wrzesień: 37986Październik: 41134Listopad: 28474Grudzień: 38638
Rok 2021
Styczeń: 16910Luty: 12961Marzec: 19988Kwiecień: 16677Maj: 47728Czerwiec: 17394
Lipiec: 11982Sierpień: 19976Wrzesień: 16411Październik: 15784Listopad: 25247Grudzień: 20933
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 61Październik: 9627Listopad: 6398Grudzień: 9526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 37114
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 24228
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 21394
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 21377
 5. Woda
  Wyświetleń: 18823
 6. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 15768
 7. Podatki
  Wyświetleń: 15490
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 14914
 9. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 14059
 10. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 13455
 11. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 13424
 12. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 13321
 13. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 13218
 14. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 13069
 15. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 12913
 16. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 12723
 17. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 12659
 18. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 12471
 19. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 12296
 20. Zwierzęta
  Wyświetleń: 12151
 21. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 12038
 22. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 11899
 23. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 11828
 24. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 11520
 25. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 11469
 26. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 11434
 27. Inne
  Wyświetleń: 11165
 28. Przetargi
  Wyświetleń: 10692
 29. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 10388
 30. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 10104
 31. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 10089
 32. Sprzedaż
  Wyświetleń: 9667
 33. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 9665
 34. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 9419
 35. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 9224
 36. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 9121
 37. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 8992
 38. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 8965
 39. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 8859
 40. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 8829
 41. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 8796
 42. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8759
 43. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 8534
 44. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 8534
 45. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8434
 46. Petycje
  Wyświetleń: 7688
 47. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 7661
 48. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7496
 49. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7476
 50. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 7438
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7358
 52. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7320
 53. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 7295
 54. Rejestry umów
  Wyświetleń: 6886
 55. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 6679
 56. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 6678
 57. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 6661
 58. Rok 2021
  Wyświetleń: 6343
 59. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 6232
 60. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 6185
 61. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6048
 62. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 6001
 63. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 5971
 64. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 5874
 65. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 5865
 66. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 5851
 67. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 5807
 68. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5779
 69. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 5703
 70. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 5665
 71. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 5656
 72. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 5484
 73. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 5475
 74. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 5439
 75. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 5406
 76. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 5383
 77. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5374
 78. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5077
 79. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 4939
 80. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 4857
 81. Budżet
  Wyświetleń: 4690
 82. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 4605
 83. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 4517
 84. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 4230
 85. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 4170
 86. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 4030
 87. Sprawozdania
  Wyświetleń: 3804
 88. Dzierżawy
  Wyświetleń: 3729
 89. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 3728
 90. Rok 2020
  Wyświetleń: 3693
 91. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 3527
 92. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 3275
 93. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 3229
 94. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 3222
 95. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 3092
 96. Rok 2021
  Wyświetleń: 3089
 97. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 3077
 98. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 2923
 99. 1
  Wyświetleń: 2909
 100. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 2802
 101. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2778
 102. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 2704
 103. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 2605
 104. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 2548
 105. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2541
 106. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 2509
 107. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 2504
 108. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 2501
 109. Rok 2022
  Wyświetleń: 2492
 110. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 2473
 111. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 2462
 112. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2399
 113. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 2349
 114. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 2309
 115. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 2282
 116. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 2238
 117. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 2219
 118. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 2194
 119. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 2183
 120. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2083
 121. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2076
 122. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 2055
 123. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1941
 124. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1849
 125. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1778
 126. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1714
 127. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1699
 128. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1690
 129. Kluby Radnych Rady Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1650
 130. Wykazy z 2021 roku
  Wyświetleń: 1619
 131. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1540
 132. Wykazy z 2022 roku
  Wyświetleń: 1521
 133. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1486
 134. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1450
 135. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2022
  Wyświetleń: 1440
 136. Wykazy z 2020 roku
  Wyświetleń: 1421
 137. Rok 2022
  Wyświetleń: 1351
 138. Poprawa efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 1209
 139. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 1180
 140. 2023
  Wyświetleń: 1147
 141. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - podinspektor do spraw promocji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 1116
 142. Rok 2023
  Wyświetleń: 918
 143. Plany postępowań w 2023 r.
  Wyświetleń: 866
 144. Rok 2023
  Wyświetleń: 852
 145. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023
  Wyświetleń: 832
 146. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
  Wyświetleń: 777
 147. Wykazy z 2023 roku
  Wyświetleń: 739
 148. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - inspektor do spraw oświetlenia i inwestycji
  Wyświetleń: 726
 149. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - podinspektor do spraw promocji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 648
 150. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - podinspektor do spraw promocji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 631
 151. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2023 II
  Wyświetleń: 598
 152. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2023
  Wyświetleń: 566
 153. Studium - wyłożenie 2023 r.
  Wyświetleń: 516
 154. Rok 2023
  Wyświetleń: 500
 155. Nabór na ławników
  Wyświetleń: 485
 156. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 460
 157. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2023
  Wyświetleń: 456
 158. WYBORY
  Wyświetleń: 159
 159. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 75
 160. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
  Wyświetleń: 54