Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2850299240000000000
Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
333463473832515352543319633234380083751737986411342847438638
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524720933
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 27959
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 18699
 3. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 16876
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 16736
 5. Woda
  Wyświetleń: 15021
 6. Podatki
  Wyświetleń: 12674
 7. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 12479
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 11872
 9. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 11176
 10. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 10792
 11. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 10702
 12. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 10627
 13. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 10518
 14. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 10453
 15. Zwierzęta
  Wyświetleń: 10033
 16. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 9929
 17. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 9876
 18. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 9807
 19. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 9725
 20. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 9677
 21. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 9508
 22. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 9229
 23. Inne
  Wyświetleń: 9174
 24. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 9153
 25. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 9064
 26. Przetargi
  Wyświetleń: 8637
 27. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 8618
 28. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 8388
 29. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 8228
 30. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 7892
 31. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 7708
 32. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 7680
 33. Sprzedaż
  Wyświetleń: 7654
 34. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 7544
 35. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 7287
 36. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 7253
 37. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 7057
 38. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 6854
 39. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6842
 40. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 6778
 41. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6670
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6664
 43. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 6606
 44. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 6593
 45. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 6563
 46. Petycje
  Wyświetleń: 6187
 47. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 6007
 48. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5864
 49. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5784
 50. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5782
 51. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5607
 52. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5597
 53. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 5547
 54. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 5357
 55. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 5333
 56. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 5175
 57. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 5140
 58. Rejestry umów
  Wyświetleń: 5107
 59. Rok 2021
  Wyświetleń: 4930
 60. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4896
 61. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 4714
 62. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 4705
 63. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 4582
 64. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 4522
 65. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4506
 66. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 4487
 67. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 4464
 68. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 4449
 69. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 4426
 70. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4398
 71. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 4277
 72. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 4263
 73. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 4238
 74. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4229
 75. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 4196
 76. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 4177
 77. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3964
 78. Budżet
  Wyświetleń: 3801
 79. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 3769
 80. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 3755
 81. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 3704
 82. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 3678
 83. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 3586
 84. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 3513
 85. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3438
 86. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 3388
 87. Dzierżawy
  Wyświetleń: 3172
 88. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2961
 89. Rok 2020
  Wyświetleń: 2957
 90. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2912
 91. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2792
 92. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 2766
 93. 1
  Wyświetleń: 2652
 94. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 2644
 95. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2563
 96. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 2305
 97. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 2288
 98. Rok 2021
  Wyświetleń: 2236
 99. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2171
 100. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 2140
 101. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2133
 102. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 2107
 103. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2001
 104. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 1939
 105. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1901
 106. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1900
 107. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 1894
 108. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 1845
 109. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1816
 110. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 1778
 111. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 1759
 112. Rok 2022
  Wyświetleń: 1687
 113. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1679
 114. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1647
 115. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 1594
 116. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1590
 117. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 1574
 118. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 1553
 119. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 1546
 120. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 1534
 121. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1407
 122. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1387
 123. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1297
 124. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 1176
 125. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1141
 126. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1131
 127. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1098
 128. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1063
 129. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1036
 130. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1014
 131. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 950
 132. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 845
 133. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2022
  Wyświetleń: 752
 134. Wykazy z 2022 roku
  Wyświetleń: 726
 135. Wykazy z 2020 roku
  Wyświetleń: 716
 136. Wykazy z 2021 roku
  Wyświetleń: 691
 137. Rok 2022
  Wyświetleń: 642
 138. Kluby Radnych Rady Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 633
 139. Poprawa efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 494
 140. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - inspektor do spraw oświetlenia i inwestycji
  Wyświetleń: 313
 141. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023
  Wyświetleń: 243
 142. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - podinspektor do spraw promocji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 132
 143. 2023
  Wyświetleń: 103
 144. Plany postępowań w 2023 r.
  Wyświetleń: 79
 145. Rok 2023
  Wyświetleń: 71
 146. Rok 2023
  Wyświetleń: 70