Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
333463473832515352543319633234380083751737986634000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524720933
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 24042
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 15481
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 14414
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 13754
 5. Woda
  Wyświetleń: 12703
 6. Podatki
  Wyświetleń: 10664
 7. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 10218
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 9692
 9. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 9437
 10. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 9316
 11. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 9010
 12. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 8702
 13. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 8567
 14. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 8530
 15. Zwierzęta
  Wyświetleń: 8452
 16. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 8167
 17. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 8117
 18. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 7992
 19. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 7836
 20. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 7691
 21. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 7669
 22. Inne
  Wyświetleń: 7477
 23. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 7464
 24. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 7288
 25. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 7194
 26. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 6990
 27. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 6983
 28. Przetargi
  Wyświetleń: 6951
 29. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 6820
 30. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 6754
 31. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 6261
 32. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 6242
 33. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 6231
 34. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 6032
 35. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 5979
 36. Sprzedaż
  Wyświetleń: 5973
 37. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5567
 38. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 5535
 39. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 5431
 40. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5358
 41. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 5344
 42. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 5242
 43. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5193
 44. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 5082
 45. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 5032
 46. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 4856
 47. Petycje
  Wyświetleń: 4796
 48. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 4625
 49. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 4625
 50. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4488
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4427
 52. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4417
 53. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4342
 54. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4284
 55. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 4145
 56. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 4136
 57. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 4120
 58. Rejestry umów
  Wyświetleń: 4094
 59. Rok 2021
  Wyświetleń: 4063
 60. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4006
 61. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 3725
 62. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 3701
 63. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3660
 64. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 3604
 65. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 3539
 66. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 3532
 67. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3522
 68. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3520
 69. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 3502
 70. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 3485
 71. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 3479
 72. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 3458
 73. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 3334
 74. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 3324
 75. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3307
 76. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 3250
 77. Budżet
  Wyświetleń: 3232
 78. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 3215
 79. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3104
 80. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 3071
 81. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 3049
 82. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 2963
 83. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2942
 84. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2915
 85. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 2875
 86. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 2720
 87. Dzierżawy
  Wyświetleń: 2638
 88. Rok 2020
  Wyświetleń: 2515
 89. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2460
 90. 1
  Wyświetleń: 2447
 91. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2435
 92. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 2333
 93. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 2310
 94. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2304
 95. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2193
 96. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1958
 97. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1884
 98. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1827
 99. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1824
 100. Rok 2021
  Wyświetleń: 1819
 101. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1771
 102. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1670
 103. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 1668
 104. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 1652
 105. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 1639
 106. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1606
 107. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1527
 108. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1493
 109. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1444
 110. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 1444
 111. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 1318
 112. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1312
 113. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 1302
 114. Rok 2022
  Wyświetleń: 1180
 115. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1166
 116. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 1151
 117. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1141
 118. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 1123
 119. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 1097
 120. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 1087
 121. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1023
 122. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 990
 123. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 869
 124. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 844
 125. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 754
 126. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 703
 127. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 670
 128. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 643
 129. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 634
 130. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 610
 131. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 599
 132. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 493
 133. Wykazy z 2022 roku
  Wyświetleń: 337
 134. Wykazy z 2020 roku
  Wyświetleń: 328
 135. Wykazy z 2021 roku
  Wyświetleń: 321
 136. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2022
  Wyświetleń: 291
 137. Rok 2022
  Wyświetleń: 251
 138. Kluby Radnych Rady Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 175
 139. Poprawa efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 129