Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
16910129611998816677477285875000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 7819
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5944
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 4018
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 3967
 5. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 3217
 6. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 3197
 7. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 3033
 8. Woda
  Wyświetleń: 2981
 9. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 2824
 10. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2775
 11. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 2632
 12. Zwierzęta
  Wyświetleń: 2617
 13. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 2565
 14. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 2482
 15. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 2467
 16. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 2402
 17. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 2374
 18. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 2341
 19. Podatki
  Wyświetleń: 2286
 20. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 2268
 21. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 2092
 22. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 2053
 23. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 2007
 24. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 1975
 25. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1969
 26. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 1954
 27. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 1952
 28. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 1845
 29. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 1776
 30. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 1750
 31. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 1749
 32. Inne
  Wyświetleń: 1610
 33. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1597
 34. Przetargi
  Wyświetleń: 1566
 35. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 1506
 36. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 1438
 37. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1405
 38. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 1380
 39. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1365
 40. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 1306
 41. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 1238
 42. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 1191
 43. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 1177
 44. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 1142
 45. Sprzedaż
  Wyświetleń: 1132
 46. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1120
 47. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1084
 48. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 1073
 49. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1036
 50. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1009
 51. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 975
 52. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 960
 53. Rejestry umów
  Wyświetleń: 957
 54. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 957
 55. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 952
 56. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 951
 57. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 935
 58. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 911
 59. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 904
 60. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 888
 61. Budżet
  Wyświetleń: 885
 62. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 868
 63. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 854
 64. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 845
 65. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 824
 66. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 822
 67. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 817
 68. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 810
 69. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 805
 70. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 798
 71. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 791
 72. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 789
 73. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 776
 74. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 766
 75. Dzierżawy
  Wyświetleń: 761
 76. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 760
 77. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 755
 78. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 749
 79. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 741
 80. Petycje
  Wyświetleń: 731
 81. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 713
 82. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 712
 83. Pobierz programy
  Wyświetleń: 677
 84. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 675
 85. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 663
 86. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 656
 87. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 639
 88. Rok 2020
  Wyświetleń: 629
 89. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 539
 90. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 529
 91. Sprawozdania
  Wyświetleń: 505
 92. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 472
 93. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 464
 94. 1
  Wyświetleń: 431
 95. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 409
 96. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 407
 97. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 406
 98. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 330
 99. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 247
 100. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 243
 101. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 194
 102. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 110
 103. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 36
 104. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 16