Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524746
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 12594
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 8824
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 7174
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 6244
 5. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 5656
 6. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 5032
 7. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 4714
 8. Woda
  Wyświetleń: 4668
 9. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 4543
 10. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 4450
 11. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 4165
 12. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 4068
 13. Zwierzęta
  Wyświetleń: 3930
 14. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 3853
 15. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 3841
 16. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 3794
 17. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 3723
 18. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 3716
 19. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 3690
 20. Podatki
  Wyświetleń: 3650
 21. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 3376
 22. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 3225
 23. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3193
 24. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 3171
 25. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 3142
 26. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3115
 27. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 3107
 28. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 2891
 29. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 2861
 30. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 2792
 31. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 2735
 32. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2661
 33. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 2640
 34. Inne
  Wyświetleń: 2613
 35. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 2608
 36. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 2592
 37. Przetargi
  Wyświetleń: 2467
 38. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2270
 39. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2236
 40. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2229
 41. Sprzedaż
  Wyświetleń: 2033
 42. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 2010
 43. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 1940
 44. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 1917
 45. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 1916
 46. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1901
 47. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1812
 48. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 1760
 49. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1690
 50. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1650
 51. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 1650
 52. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1634
 53. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1617
 54. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1600
 55. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 1584
 56. Rejestry umów
  Wyświetleń: 1529
 57. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 1524
 58. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 1524
 59. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 1513
 60. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1472
 61. Budżet
  Wyświetleń: 1463
 62. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 1458
 63. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 1440
 64. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1408
 65. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 1395
 66. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1393
 67. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1389
 68. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 1369
 69. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1363
 70. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1356
 71. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 1327
 72. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 1324
 73. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1321
 74. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1320
 75. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 1310
 76. Dzierżawy
  Wyświetleń: 1305
 77. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1276
 78. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 1271
 79. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 1228
 80. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 1218
 81. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 1214
 82. Petycje
  Wyświetleń: 1159
 83. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1119
 84. Rok 2021
  Wyświetleń: 1111
 85. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1102
 86. Rok 2020
  Wyświetleń: 1099
 87. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1092
 88. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1090
 89. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1074
 90. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1073
 91. Sprawozdania
  Wyświetleń: 1031
 92. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 943
 93. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 880
 94. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 838
 95. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 826
 96. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 825
 97. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 821
 98. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 820
 99. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 765
 100. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 759
 101. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 757
 102. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 754
 103. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 737
 104. 1
  Wyświetleń: 700
 105. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 686
 106. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 642
 107. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 518
 108. Rok 2021
  Wyświetleń: 481
 109. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 469
 110. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 456
 111. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 353
 112. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 306
 113. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 297
 114. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 272
 115. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 112
 116. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 66