Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 28502Luty: 33147Marzec: 24579Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 33346Luty: 34738Marzec: 32515Kwiecień: 35254Maj: 33196Czerwiec: 33234
Lipiec: 38008Sierpień: 37517Wrzesień: 37986Październik: 41134Listopad: 28474Grudzień: 38638
Rok 2021
Styczeń: 16910Luty: 12961Marzec: 19988Kwiecień: 16677Maj: 47728Czerwiec: 17394
Lipiec: 11982Sierpień: 19976Wrzesień: 16411Październik: 15784Listopad: 25247Grudzień: 20933
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 61Październik: 9627Listopad: 6398Grudzień: 9526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 29350
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 19613
 3. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 17884
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 17683
 5. Woda
  Wyświetleń: 15749
 6. Podatki
  Wyświetleń: 13333
 7. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 13184
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 12511
 9. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 11739
 10. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 11369
 11. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 11300
 12. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 11185
 13. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 11092
 14. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 11045
 15. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 10536
 16. Zwierzęta
  Wyświetleń: 10519
 17. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 10458
 18. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 10385
 19. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 10352
 20. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 10145
 21. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 10064
 22. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 9923
 23. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 9736
 24. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 9709
 25. Inne
  Wyświetleń: 9668
 26. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 9626
 27. Przetargi
  Wyświetleń: 9176
 28. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 9041
 29. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 8645
 30. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 8231
 31. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 8221
 32. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 8158
 33. Sprzedaż
  Wyświetleń: 8157
 34. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 7975
 35. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 7615
 36. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 7598
 37. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 7565
 38. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 7252
 39. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7244
 40. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 7243
 41. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7119
 42. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 7068
 43. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 7066
 44. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 7050
 45. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 7025
 46. Petycje
  Wyświetleń: 6625
 47. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 6432
 48. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6296
 49. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6231
 50. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6206
 51. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 6063
 52. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6033
 53. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 5841
 54. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 5735
 55. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 5601
 56. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 5505
 57. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 5495
 58. Rejestry umów
  Wyświetleń: 5412
 59. Rok 2021
  Wyświetleń: 5225
 60. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5047
 61. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 5031
 62. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 5010
 63. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 4901
 64. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 4874
 65. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4809
 66. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 4796
 67. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 4764
 68. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 4736
 69. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4715
 70. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 4700
 71. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 4547
 72. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4537
 73. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 4515
 74. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 4512
 75. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 4507
 76. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 4459
 77. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4238
 78. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 3989
 79. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 3988
 80. Budżet
  Wyświetleń: 3985
 81. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 3946
 82. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 3933
 83. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 3796
 84. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 3629
 85. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 3608
 86. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3596
 87. Dzierżawy
  Wyświetleń: 3308
 88. Sprawozdania
  Wyświetleń: 3168
 89. Rok 2020
  Wyświetleń: 3112
 90. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 3099
 91. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2953
 92. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 2906
 93. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 2837
 94. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2715
 95. 1
  Wyświetleń: 2704
 96. Rok 2021
  Wyświetleń: 2494
 97. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 2484
 98. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 2460
 99. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 2294
 100. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2269
 101. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 2268
 102. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2187
 103. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2152
 104. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 2090
 105. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 2049
 106. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 2036
 107. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 2002
 108. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 1962
 109. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 1945
 110. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 1943
 111. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 1927
 112. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1884
 113. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1851
 114. Rok 2022
  Wyświetleń: 1829
 115. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1736
 116. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 1732
 117. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1724
 118. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 1718
 119. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 1706
 120. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 1683
 121. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1506
 122. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1452
 123. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1401
 124. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 1354
 125. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1306
 126. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1275
 127. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1230
 128. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1215
 129. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1182
 130. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1146
 131. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1084
 132. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 927
 133. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2022
  Wyświetleń: 889
 134. Wykazy z 2022 roku
  Wyświetleń: 883
 135. Wykazy z 2020 roku
  Wyświetleń: 878
 136. Wykazy z 2021 roku
  Wyświetleń: 848
 137. Kluby Radnych Rady Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 788
 138. Rok 2022
  Wyświetleń: 787
 139. Poprawa efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 598
 140. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - inspektor do spraw oświetlenia i inwestycji
  Wyświetleń: 421
 141. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - podinspektor do spraw promocji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 339
 142. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023
  Wyświetleń: 330
 143. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - podinspektor do spraw promocji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 307
 144. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
  Wyświetleń: 251
 145. 2023
  Wyświetleń: 190
 146. Plany postępowań w 2023 r.
  Wyświetleń: 190
 147. Rok 2023
  Wyświetleń: 145
 148. Rok 2023
  Wyświetleń: 142
 149. Wykazy z 2023 roku
  Wyświetleń: 99