Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy

Rok 2020:

PDFZarządzenie Nr 64_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 65_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 66_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 3 października 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości sprzeznaczonych do dzierżawy przez dotychczasowych najemców.pdf
PDFZarządzenie Nr 67_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43_2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf
PDFZarządzenie Nr 68_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 69_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych.pdf
PDFZarządzenie Nr 70_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 71_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 72_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 73_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zawieszenia wykonywania przez sołtysów niektórych czynności wynikających z Zarządzenia Wójta Gminy Zawonia nr 13_2016 r.pdf
PDFZarządzenie Nr 74_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przekazania na stan majątkowy Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni samochodu marki Volkswagen TS Caravelle Trendline.pdf
PDFZarządzenie Nr 75_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr 76_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenia nr 77_2020 Wójt Gminy Zawonia z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Zawonia projektu budżetu Gminy Zawonia na 2021r..pdf
PDFZarządzenie Nr 78_2020 Wójt Gminy Zawonia z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Zawonia ws. przyjęcia Rocznego programu współpracy z OPP w 2021r..pdf
PDFZarządzenie Nr 79 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzeinia inwentaryzacji rocznej.pdf
PDFZarządzenie Nr 80_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad rozliczania zrwrotu sum depozytowych z tytułu wadiów.pdf
PDFZarządzenie Nr 81 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 82 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi GOPS w Zawoni upoważnienia do prowadzenia postępowań w tym do wydawania zaświadczeń.pdf
PDFZarządzenie Nr 83 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny za nieczystości płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej.pdf
PDFZarządzenie Nr 84 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Zawoni do prowadzenia postępowań.pdf
PDFZarządzenie Nr 85 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Zawonia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf
PDFZarządzenie Nr_86 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr_87 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 88_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostepności w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf
PDFZarządzenie Nr_89 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr_90 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr_91 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf