Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie finansowe

Rok 2021:

PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2021.pdf (164,33KB)
PDFWykaz ulg, umorzeń, odroczeń , wniosek o udzielenie informacji publicznej za rok 2021.pdf (117,26KB)


PDFRb-NDS za IV kwartał 2021 r..pdf (160,75KB)
PDFInformacja art. 37 ustawy o finansach publicznych.pdf (55,24KB)
PDFRachunek zysków i strat 2021_łączny.pdf (141,36KB)
PDFWyciąg z danych zawartych w zał. informacja dodatkowa 2021_łączna.pdf (213,77KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu 2021_łączne.pdf (126,84KB)
PDFBilans z wykonania budżetu JST Gmina Zawonia_31.12.2021 r..pdf (131,87KB)
PDFInformacja dodatkowa 2021_łączna.pdf (422,20KB)
PDFBilans jednostki budżetowej 2021_łączny.pdf (167,47KB)


PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy Zawonia_31.12.2021 r.pdf (128,34KB)
PDFInformacja dodatkowa jednostki Urząd Gminy Zawonia_31.12.2021 r.pdf (364,42KB)
PDFRachunek zysków i strat jednostki Urząd Gminy Zawonia_31.12.2021 r.pdf (141,71KB)
PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa jednostki Urząd Gminy Zawonia_31.12.2021 r.pdf (215,24KB)
PDFBilans jednostki budżetowej Urząd Gminy Zawonia_31.12.2021 r.pdf (165,94KB)


PDFZarządzenie Nr 31_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2021 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za rok 2021 (6,06MB)

PDFZarządzenie Nr 64_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w treści Zarządzenia Nr 31_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2021 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za rok 2021 (109,46KB)