Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu

PDFRegulamin_Organizacyjny_Urzędu_Gminy_Zawonia.pdf
 

Piętro Nr pokoju Nr
telefonu
E-mail Zakres obowiązków Stanowisko

Imię
i
nazwisko

I 2 713128182 Wójt Gminy Wójt Gminy Agnieszka Wersta
I 3

713128182

713128193

wew. 53

Zastępca Wójta/ Sekretarz Gminy Zastępca Wójta/ Sekretarz Gminy Wojciech Hoffman
I 1

713128182

713128193

wew. 50

Obsługa sekretariatu Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Krystyna Góra
I 6

713128182

713128193

wew. 55

Obsługa Rady Gminy, współpraca z Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, archiwum zakładowego Angelika Niewójt
I 6

713128182

713128193

wew. 56

Promocja, sprawy społeczne, współpraca z radami gminnymi, organizacjami pożytku publicznego, koordynowanie działań związanych z dostępnością Stanowisko ds. promocji i spraw społecznych. Koordynator ds. dostępności Anita Adamczyk- Sowa
I 5

713128182

713128193

wew. 54

Pomoc w zakładaniu i potwierdzaniu profilu zaufanego, obsługa informatyczna urzędu Samodzielne stanowisko ds. informatyki i zabezpieczenia bazy danych Krzysztof Kulik
I 7

713128182

713128193

wew. 58

Pozyskiwanie środków zewnętrznych, obsługa funduszu sołeckiego, inwestycje Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Ilona Buczak- Badowska
I 7

713128182

713128193

wew. 57

Drogi, oświetlenie, inwestycje, przetargi, remonty bieżące Stanowisko ds. dróg publicznych i remontów bieżących Piotr Lis
I 8

713128182

713128193

wew. 60

Sprzedaż i dzierżawa gruntów rolnych i terenów budowlanych, najem lokali, podział działek, gospodarka przestrzenna, wydawanie wypisów i wyrysów Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego Anna Michałowska
II 14

713128182

713128193

wew. 68

Wnioski w sprawie inwestycji z zakresu melioracji, przyłącza do sieci wodociągowej, mieszkania komunalne Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Sławomir Frania
II 14

713128182

713128193

wew. 69

Ochrona zieleni, ochrona zwierząt, decyzje środowiskowe Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Paulina Kozłowska
II 11

713128182

713128193

wew. 63

Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za odpady Stanowisko ds.  gospodarowania odpadami komunalnymi Ewelina Jastrząb
II 11

713128182

713128193

wew. 64

Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, opłaty za wodę i ścieki, ewidencja azbestu Stanowisko ds. ochrony środowiska Magdalena Gacek
II 10

713128182

713128193

wew. 62

Skarbnik Gminy Skarbnik Gminy Jadwiga Kaczmarek
II 15

713128182

713128193

wew. 70

Księgowość urzędu - wydatki Stanowisko ds. księgowości budżetowej Dominika Olczyk
II 15

713128182

713128193

wew. 71

Płace, podatek od towarów i usług (VAT) Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac Anna Madej
II 12

713128182

713128193

wew. 65

Wymiar podatków, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, wnioski o: ulgi, umorzenia, zwolnienia Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat Marta Michorczyk
II 12

713128182

713128193

wew. 67

Księgowość urzędu - dochody Stanowisko ds. księgowości budżetowej Monika Lenio
II 12

713128182

713128193

wew. 66

Realizacja zobowiązań z tytułu: podatków, czynszu za najem budynków i lokali, czynszu za dzierżawę gruntów, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty eksploatacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za zmniejszenie naturalne retencji terenowej, wnioski o odroczenie terminów płatności, rozłożenie na raty, postępowanie egzekucyjne wobec dłużników Stanowisko ds. księgowości i rozliczeń pieniężnych Izabela Salwa
II 9

713128182

713128193

wew. 61

Meldunki, dowody osobiste, obrona cywilna, straż pożarna, wojskowość, rejestracja działalności gospodarczej Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, obrony cywilnej, spraw wojskowych i CEIDG Wanda Mądra/ Monika Hetman