Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Gminy

Rok 2021:

PDFProjekt Uchwały Nr XXVII.172.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia wotum zaufania.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII.173.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2020 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII.174.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zawonia za rok 2020.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII.175.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za 2020 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII.176.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII.177.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII.178.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII.179.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2028.pdf
Projekt Uchwały Nr XXVII.180.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII.181.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Zawoni.pdf