Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Gminy

XXIII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r.

PDFProjekt Uchwały Nr XXIII.137.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIII.138.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiane wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIII.139.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIII.140.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2021 roku.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIII.141.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.78.2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 listopada 2019 r..pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIII.142.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółoweo trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIII.143.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIII.144.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Kierownika Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni.pdf


XXII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r.

PDFProjekt Uchwały nr XXII_132_2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXII_133_2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII_74_2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 listopada 2019.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXII_134_2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z pzreprowadzonej kontroli wydatków.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXII_135_2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienalezyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zespołu Szkół w Zawoni.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXII_136_2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wystapienia Gminy Zawonia ze Stowarzyszenia.pdf