Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Gminy

PDFProjekt Uchwały Nr LI_313_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (664,29KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LI_314_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,42MB)
PDFProjekt Uchwały Nr LI_315_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.pdf (147,70KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LI_316_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawonia w 2023 r.pdf (182,11KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LI_317_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzy-stania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku i świadczenia rzeczowego dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (137,29KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LI_318_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez mieszkańca Gminy Zawonia Pana M.J.L.pdf (171,48KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LI_319_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Zawonia będącego odpowiedzią na krytykę prasową.pdf (184,50KB)