Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podjęte uchwały Rady Gminy

Rok 2024:

III Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 16 maja 2024 r.

PDFUchwała Nr III_10_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX_369_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów z.pdf (1,38MB)
PDFUchwała Nr III_11_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Pęciszów II.pdf (2,82MB)
PDFUchwała Nr III_12_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Ludgierzowice.pdf (1,80MB)
PDFUchwała Nr III_13_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Niedary.pdf (3,02MB)
PDFUchwała Nr III_14_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego terenu obrębu Złotów.pdf (3,38MB)
PDFUchwała Nr III_15_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniego terenu obrębu Złotów.pdf (2,83MB)
PDFUchwała Nr III_16_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (865,23KB)
PDFUchwała Nr III_17_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,55MB)


II Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 9 maja 2024 r.

PDFUchwała Nr II_3_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia ustalenia liczby członków oraz składu osobowego.pdf (217,11KB)
PDFUchwała Nr II_4_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia.pdf (208,82KB)
PDFUchwała Nr II_5_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji i ustalenia liczby jej członków oraz składu osobowego.pdf (214,67KB)
PDFUchwała Nr II_6_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Planu i Budżetu i ustalenia liczby jej członków oraz składu osobowego.pdf (215,02KB)
PDFUchwała Nr II_7_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej i ustalenia liczby jej członków oraz składu osobowego.pdf (213,95KB)
PDFUchwała Nr II_8_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty Kultury Sportu oraz Zdrowia i Spraw Socjalnych i ustalenia liczby jej członków oraz składu osobowego.pdf (214,20KB)
PDFUchwała Nr II_9_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Zawonia.pdf (216,25KB)


I Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 6 maja 2024 r.

PDFUchwała Nr I_1_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zawonia.pdf (206,67KB)
PDFUchwała Nr I_2_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zawonia.pdf (207,75KB)LXIII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 21 marca 2024 r.

PDFUchwała Nr LXIII_405_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2024 rok.pdf (805,57KB)
PDFUchwała Nr LXIII_406_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,55MB)
PDFUchwała Nr LXIII_407_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Zawonia.pdf (303,06KB)
PDFUchwała Nr LXIII_408_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/379/2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok (246,35KB)
PDFUchwała Nr LXIII_409_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawonia w 2024 r. (325,83KB)
PDFUchwała Nr LXIII_410_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Wiosennej we wsi Zawonia (476,46KB)
PDFUchwała Nr LXIII_411_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Czeszów na obszarze gminy Zawonia – Czeszów II, dla odwiertów: Czeszów 11 i Czeszów 21 (2,74MB)
PDFUchwała Nr LXIII_412_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotów gmina Zawonia.pdf (2,33MB)
PDFUchwała Nr LXIII_413_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Pęciszów.pdf (6,20MB)
PDFUchwała Nr LXIII_414_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w 2 wybranych miejscowościach (371,17KB)


LXII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r.

PDFUchwała Nr LXII_390_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2024 rok.pdf (521,48KB)
PDFUchwała Nr LXII_391_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,49MB)
PDFUchwała Nr LXII_392_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.pdf (209,16KB)
PDFUchwała Nr LXII_393_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu na realizację zadania pod nazwą: "Budowa chodnika w m. Sędzice przy drodze powiatowej nr 1337D – etap II" (211,71KB)
PDFUchwała Nr LXII_394_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Kałowice.pdf (4,44MB)
PDFUchwała Nr LXII_395_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Tarnowiec.pdf (4,99MB)
PDFUchwała Nr LXII_396_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Niedary.pdf (7,59MB)
PDFUchwała Nr LXII_397_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych (260,65KB)
PDFUchwała Nr LXII_398_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zawonia na lata 2023- 2030.pdf (1,89MB)
PDFUchwała Nr LXII_399_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Zawonia na lata 2024-2030 (411,78KB)
PDFUchwała Nr LXII_400_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (266,29KB)
PDFUchwała Nr LXII_401_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (285,99KB)
PDFUchwała Nr LXII_402_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (284,17KB)
PDFUchwała Nr LXII_403_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli działalności i kosztów utrzymania Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie (363,25KB)
PDFUchwała Nr LXII_404_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoni za lata 2020-2022 (323,21KB)


LXI Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 18 stycznia 2024 r.

PDFUchwała Nr LXI_388_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2024 rok.pdf (491,42KB)
PDFUchwała Nr LXI_389_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,53MB)


Rok 2023:

LX Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 21 grudnia 2023 r.

PDFUchwała Nr LX_375_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,54MB)
PDFUchwała Nr LX_376_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2024.pdf (1,95MB)
PDFUchwała Nr LX_377_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII_295_2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...pdf (256,13KB)
PDFUchwała Nr LX_378_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia oraz miejscowych planów.pdf (1,75MB)
PDFUchwała Nr LX_379_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.pdf (524,75KB)
PDFUchwała Nr LX_380_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku.pdf (238,50KB)
PDFUchwała Nr LX_381_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (452,78KB)
PDFUchwała Nr LX_382_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,59MB)
PDFUchwała Nr LX_383_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Zawonia które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.pdf (404,08KB)
PDFUchwała Nr LX_384_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Stałych Komisji Rady Gminy Zawonia na 2024 rok.pdf (553,16KB)
PDFUchwała Nr LX_385_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zawonia na 2024 r.pdf (299,83KB)
PDFUchwała Nr LX_386_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX_367_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf (239,04KB)
PDFUchwała Nr LX_387_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LIX_361_2023 Rady Gminy Zawonia w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (217,92KB)


LIX Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r.

PDFUchwała Nr LIX_358_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (582,23KB)
PDFUchwała Nr LIX_359_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,59MB)
PDFUchwała Nr LIX_360_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni.pdf (222,69KB)
PDFUchwała Nr LIX_361_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2024 roku.pdf (231,88KB)
PDFUchwała Nr LIX_362_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII_295_2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności (330,40KB)
PDFUchwała Nr LIX_363_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Tarnowiec gm. Zawonia.pdf (619,32KB)
Uchwała Nr LIX_364_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia

http://pliki.zawonia.pl/mapy_studium_2023/Uchwała_Nr_LIX_364_2023_Rady_Gminy_Zawonia.zip

PDFUchwała Nr LIX_365_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas określony 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 101_1, obręb Złotów (228,15KB)
PDFUchwała Nr LIX_366_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; (232,30KB)
PDFUchwała Nr LIX_367_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawonia.pdf (390,63KB)
PDFUchwała Nr LIX_368_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zawonia (237,20KB)
PDFUchwała Nr LIX_369_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia na lata 2023-2032.pdf (1,14MB)
PDFUchwała Nr LIX_370_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Zawonia w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zawonia (230,54KB)
PDFUchwała Nr LIX_371_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2024.pdf (357,15KB)
PDFUchwała Nr LIX_372_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej w gminie Zawonia.pdf (4,73MB)
PDFUchwała Nr LIX_373_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli kosztów oświetlenia drogowego za lata 2020-2022 (338,52KB)
PDFUchwała Nr LIX_374_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli dodatków opałowych przyznanych mieszkańcom (336,17KB)


LVIII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 26 października 2023 r.

PDFUchwała Nr LVIII_352_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (728,47KB)
PDFUchwała Nr LVIII_353_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,58MB)
PDFUchwała Nr LVIII_354_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.pdf (221,20KB)
PDFUchwała Nr LVIII_355_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zawonia.pdf (390,80KB)
PDFUchwała Nr LVIII_356_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (234,88KB)
PDFUchwała Nr LVIII_357_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 października 2023 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Zawonia.pdf (361,09KB)


LVII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 14 września 2023 r.

PDFUchwała Nr LVII_346_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (801,89KB)
PDFUchwała Nr LVII_347_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,58MB)
PDFUchwała Nr LVII_348_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Pęciszów.pdf (614,18KB)
PDFUchwała Nr LVII_349_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawonia na lata 2023- 2026 z perspektywą do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (5,06MB)
PDFUchwała Nr LVII_350_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 września 2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX_152_2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (222,08KB)
PDFUchwała Nr LVII_351_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wezwania do uzupełnienia braków petycji wniesionej w dniu 02 lipca 2023 r.pdf (218,09KB)


LVI Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 29 sierpnia 2023 r.

PDFUchwała Nr LVI_343_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (729,62KB)
PDFUchwała Nr LVI_344_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Zawonia.pdf (225,33KB)
PDFUchwała Nr LVI_345_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.pdf (211,67KB)


LV Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 20 lipca 2023 r.

PDFUchwała Nr LV_339_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (854,67KB)
PDFUchwała Nr LV_340_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,57MB)
PDFUchwała Nr LV_341_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV_3366_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej....pdf (245,88KB)
PDFUchwała Nr LV_342_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Zawonia będącego odpowiedzią na krytykę prasową.pdf (300,28KB)


LIV Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 22 czerwca 2023 r.

PDFUchwała Nr LIV_329_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia wotum zaufania.pdf (201,61KB)
PDFUchwała Nr LIV_330_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2022 rok.pdf (202,87KB)
PDFUchwała Nr LIV_331_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zawonia za rok 2022.pdf (204,47KB)
PDFUchwała Nr LIV_332_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za 2022 rok.pdf (1,04MB)
PDFUchwała Nr LIV_333_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni.pdf (503,32KB)
PDFUchwała Nr LIV_334_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (993,59KB)
PDFUchwała Nr LIV_335_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,57MB)
PDFUchwała Nr LIV_336_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.pdf (214,44KB)
PDFUchwała Nr LIV_337_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawiew sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu na realizację zadania pod nazwą: "Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości". (228,76KB)
PDFUchwała Nr LIV_338_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego „Polana Grochowska” w miejscowości Grochowa (225,20KB)


LIII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 25 maja 2023 r.

PDFUchwała Nr LIII/322/2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok (985,27KB)
PDFUchwała Nr LIII/323/2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia (3,55MB)
PDFUchwała LIII/324/2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części wsi Kałowice (4,62MB)
PDFUchwała Nr LIII/325/2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Zawonia a Województwem Dolnośląskim dotyczącego udzielenia Gminie Zawonia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej odcinka rowerowej Trasy Kamiennej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady (210,49KB)
PDFUchwała Nr LIII/326/2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu na realizację zadania pod nazwą: "Budowa chodnika w m. Sędzice przy drodze powiatowej nr 1337D – etap II" (210,46KB)
PDFUchwała Nr LIII/327/2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/266/2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia czasu na realizacje bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (244,60KB)
PDFUchwała LIII/328/2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej w gminie Zawonia (4,72MB)


LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 21 kwietnia 2023 r.

PDFUchwała Nr LII_320_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (384,68KB)
PDFUchwała Nr LII_321_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Zawonia.pdf (322,53KB)


LI Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2023 r.

PDFUchwała Nr LI_313_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (743,45KB)
PDFUchwała Nr LI_314_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,55MB)
PDFUchwała Nr LI_315_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.pdf (213,03KB)
PDFUchwała Nr LI_316_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawonia w 2023 r.pdf (379,41KB)
PDFUchwała Nr LI_317_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V_25_2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku i świadczenia rzeczowego dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (242,44KB)
PDFUchwała Nr LI_318_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez mieszkańca Gminy Zawonia - Pana M.J.L.pdf (239,99KB)
PDFUchwała Nr LI_319_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Zawonia będącego odpowiedzią na krytykę prasową.pdf (259,21KB)


L Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 28 lutego 2023 r.

PDFUchwała Nr L_309_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V_25_2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku i świadczenia rzeczowego dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w domu i szkole" na lata 2019- 2023 (250,13KB)
PDFUchwała Nr L_310_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli placów zabaw i świetlic na terenie Gminy Zawonia.pdf (406,10KB)
PDFUchwała Nr L_311_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (268,28KB)
PDFUchwała Nr L_312_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (235,61KB) 


XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 9 lutego 2023 r.

PDFUchwała Nr XLIX_307_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (604,06KB)
PDFUchwała Nr XLIX_308_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,54MB)


XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 11 stycznia 2023 r.

PDFUchwała Nr XLVIII_304_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.pdf (209,89KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_305_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (542,38KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_306_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,52MB)


Rok 2022:

XLVII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r.

PDFUchwała Nr XLVII_288_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,64MB)
PDFUchwała Nr XLVII_289_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2023.pdf (1,86MB)
PDFUchwała Nr XLVII_290_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas określony 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 5054 obręb Złotów AM-1.pdf (227,35KB)
PDFUchwała Nr XLVII_291_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Sucha Mała.pdf (355,15KB)
PDFUchwała Nr XLVII_292_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Kopiec.pdf (353,98KB)
PDFUchwała Nr XLVII_293_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Niedary gm. Zawonia.pdf (983,36KB)
PDFUchwała Nr XLVII_294_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z do-chodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (207,70KB)
PDFUchwała Nr XLVII_295_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności (335,18KB)
PDFUchwała Nr XLVII_296_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zawonia na lata 2022-2024.pdf (1,19MB)
PDFUchwała Nr XLVII_297_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/74/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zawonia (281,56KB)
PDFUchwała Nr XLVII_298_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.pdf (521,68KB)
PDFUchwała Nr XLVII_299_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Stałych Komisji Rady Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (638,52KB)
PDFUchwała Nr XLVII_300_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zawonia na 2023 r.pdf (297,42KB)
PDFUchwała Nr XLVII_301_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Zawonia które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.pdf (389,92KB)
PDFUchwała Nr XLVII_302_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (529,63KB)
PDFUchwała Nr XLVII_303_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,56MB)


XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 15 grudnia 2022 r.

PDFUchwała Nr XLVI_283_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie utworzenia Klubu Senior w Zawoni.pdf (213,51KB)
PDFUchwała Nr XLVI_284_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni.pdf (230,53KB)
PDFUchwała Nr XLVI_285_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klubu senior w Zawoni.pdf (217,87KB)
PDFUchwała Nr XLVI_286_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie nadania tytułu _Honorowy Obywatel Gminy Zawonia_.pdf (319,46KB)
PDFUchwała Nr XLVI_287_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (408,34KB)


XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 28 listopada 2022 r.

PDFUchwała Nr XLV_281_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (870,53KB)
PDFUchwała Nr XLV_282_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,55MB)


XLIV Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 3 listopada 2022 r.

PDFUchwała Nr XLIV_275_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (939,34KB)
PDFUchwała Nr XLIV_276_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,55MB)
PDFUchwała Nr XLIV_277_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.pdf (227,00KB)
PDFUchwała Nr XLIV_278 _2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2023 roku.pdf (233,51KB)
PDFUchwała Nr XLIV_279_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2023.pdf (357,19KB)
PDFUchwała Nr XLIV_280_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.pdf (210,64KB)


XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 29 września 2022 r.

PDFUchwała Nr XLIII_274_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (480,23KB)


XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 8 września 2022 r.

PDFUchwała Nr XLII_269_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (917,62KB)
PDFUchwała Nr XLII_270_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 września 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,53MB)
PDFUchwała Nr XLII_271_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie wsi Zawonia.pdf (274,30KB)
PDFUchwała Nr XLII_272_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu na realizację zadania pod nazwą: Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości.pdf (228,30KB)
PDFUchwała Nr XLII_273_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 września 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zawonia na rok szkolny 2022_2023.pdf (208,14KB)


XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 11 sierpnia 2022 r.

PDFUchwała Nr XLI_265_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI_282_2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze (249,52KB)
PDFUchwała Nr XLI_266_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (215,68KB)
PDFUchwała Nr XLI_267_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (375,56KB)
PDFUchwała Nr XLI_268_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli najmu i dzierżawy mienia komunalnego gminy (436,30KB) 


XL Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 14 lipca 2022 r.

PDFUchwała Nr XL_259_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (811,51KB)
PDFUchwała Nr XL_260_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,53MB)
Uchwała Nr XL_261_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia
PDFUchwała Nr XL_262_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX_193_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zawonia na rok szkolny 2021_2022 (217,06KB)
PDFUchwała Nr XL_263_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni.pdf (216,09KB)
PDFUchwała Nr XL_264_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorsko restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Zawoni.pdf (223,77KB) 


XXXIX Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 2 czerwca 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXIX_252_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia wotum zaufania.pdf (209,45KB)
PDFUchwała Nr XXXIX_253_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2021 rok.pdf (209,62KB)
PDFUchwała Nr XXXIX_254_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zawonia za rok 2021.pdf (214,11KB)
PDFUchwała Nr XXXIX_255_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za 2021 rok.pdf (1,09MB)
PDFUchwała Nr XXXIX_256_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni.pdf (546,74KB)
PDFUchwała Nr XXXIX_257_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Czeszów.pdf (309,00KB)
PDFUchwała Nr XXXIX_258_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII_78_2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf (272,98KB)


XXXVIII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 26 maja 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXVIII_250_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (833,02KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII_251_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,54MB)


XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 29 kwietnia 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXVII_248_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Zawonia.pdf (361,57KB)
PDFUchwała Nr XXXVII_249_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Zawonia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf (225,69KB) 


XXXVI Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXVI_241_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawonia w 2022 r..pdf (304,23KB)
PDFUchwała Nr XXXVI_242_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Niedary.pdf (1,23MB)
PDFUchwała Nr XXXVI_243_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Zawonia na rok 2022.pdf (585,80KB)
PDFUchwała Nr XXXVI_244_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (531,52KB)
PDFUchwała Nr XXXVI_245_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,47MB)
PDFUchwała Nr XXXVI_246_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia woli powołania i przystąpienia Gminy Zawonia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kocie Góry”.pdf (164,33KB)
PDFUchwała Nr XXXVI_247_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia tego handlu na wyznaczonych miejscach.pdf (357,00KB)


XXXV Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXV_230_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (642,31KB)
PDFUchwała Nr XXXV_231_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,47MB)
PDFUchwała Nr XXXV_232_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.pdf (163,03KB)
PDFUchwała Nr XXXV_233_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zawonia za udział (...).pdf (177,65KB)
PDFUchwała Nr XXXV_234_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Kałowice.pdf (2,00MB)
PDFUchwała Nr XXXV_235_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Tarnowiec.pdf (1,02MB)
PDFUchwała Nr XXXV_236_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno-usługowej na terenie wsi Zawoni.pdf (2,04MB)
PDFUchwała Nr XXXV_237_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X_51_2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia.pdf (185,82KB)
PDFUchwała Nr XXXV_238_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia i nadania jej statutu.pdf (687,65KB)
PDFUchwała Nr XXXV_239_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Gminy Zawonia.pdf (164,33KB)
PDFUchwała Nr XXXV_240_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX_48_2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej.pdf (164,72KB) 


Rok 2021:

XXXIV Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXIV.217.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,48MB)
PDFUchwała Nr XXXIV.218.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2022.pdf (1,35MB)
PDFUchwała Nr XXXIV.219.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf (2,39MB)
PDFUchwała Nr XXXIV.220.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Budczyce, gm. Zawonia.pdf (814,31KB)
PDFUchwała Nr XXXIV.221.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII.78.2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia....pdf (173,35KB)
PDFUchwała Nr XXXIV.222.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Stałych Komisji Rady Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (631,47KB)
PDFUchwała Nr XXXIV.223.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zawonia na 2022 r..pdf (259,58KB)
PDFUchwała Nr XXXIV.224.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.pdf (324,63KB)
PDFUchwała Nr XXXIV.225.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie wsi Zawonia.pdf (248,71KB)
PDFUchwała Nr XXXIV.226.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty....pdf (168,30KB)
PDFUchwała Nr XXXIV.227.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Zawonia, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.pdf (361,27KB)
PDFUchwała Nr XXXIV.228.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (354,93KB)
PDFUchwała Nr XXXIV.229.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,42MB)


XXXIII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXIII.209.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stwek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2022 roku.pdf (191,22KB)
PDFUchwała Nr XXXIII.210.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie diet dla sołtysów Gminy Zawonia.pdf (169,27KB)
PDFUchwała Nr XXXIII.211.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Zawonia.pdf (182,66KB)
PDFUchwała Nr XXXIII.212.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zawonia.pdf (173,17KB)
PDFUchwała Nr XXXIII.213.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.pdf (337,25KB)
PDFUchwała Nr XXXIII.214.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej.pdf (194,43KB)
PDFUchwała Nr XXXIII.215.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (770,24KB)
PDFUchwała Nr XXXIII.216.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,42MB)

XXXII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXII_202_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (870,65KB)
PDFUchwała Nr XXXII_203_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,42MB)
PDFUchwała Nr XXXII_204_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX_189_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej ....pdf (196,14KB)
PDFUchwała Nr XXXII_205_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gmnię Zawonia porozumienia międzygminnego....pdf (170,17KB)
PDFUchwała Nr XXXII_206_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.pdf (183,47KB)
PDFUchwała Nr XXXII_207_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego....pdf (383,68KB)
PDFUchwała Nr XXXII_208_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli gospodarowania odpadami komunalnymi.pdf (756,11KB)


XXXI Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 23 września 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXI.197.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (940,45KB)
PDFUchwała Nr XXXI.198.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,49MB)
PDFUchwała Nr XXXI.199.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 23 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia.pdf (37,45MB)
PDFUchwała Nr XXXI.200.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 23 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu na realizację zadania pn. Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości.pdf (170,97KB)
PDFUchwała Nr XXXI.201.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 23 września 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Czeszów..pdf (442,96KB)


XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 26 sierpnia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXX.196.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji dotyczących tej samej sprawy.pdf (172,04KB)


XXIX Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 5 sierpnia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXIX.186.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (692,28KB)
PDFUchwała Nr XXIX.187.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,41MB)
PDFUchwała Nr XXIX.188.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV.152.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia programu polityki.pdf (168,47KB)
PDFUchwała Nr XXIX.189.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu na realizację zadania pn. Budowa chodnika w m. Sędzice....pdf (173,13KB)
PDFUchwała Nr XXIX.190.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 18 maja 2021 r..pdf (169,28KB)
PDFUchwała Nr XXIX.191.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 19 maja 2021 r..pdf (169,09KB)
PDFUchwała Nr XXIX.192.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozptrzenia petycji z dnia 6 czerwca 2021 r..pdf (168,64KB)
PDFUchwała Nr XXIX.193.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zawonia na rok szkolny 2021.2022.pdf (165,96KB)
PDFUchwała Nr XXIX.194.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Zawonia będącego odpowiedzią na krytykę prasową.pdf (260,93KB)
PDFUchwała Nr XXIX.195.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Zawonia będącego odpowiedzią na krytykę prasowa.pdf (227,60KB)


XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 29 czerwca 2021 r.

PDFUchwała Nr XXVIII.182.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (661,84KB)
PDFUchwała Nr XXVIII.183.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,40MB)
PDFUchwała Nr XXVIII.184.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków....pdf (174,26KB)
PDFUchwała Nr XXVIII.185.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Kierownika Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni.pdf (217,51KB)


XXVII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r.

PDFUchwała Nr XXVII.172.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia wotum zaufania.pdf (185,03KB)
PDFUchwała Nr XXVII.173.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2020 rok.pdf (206,53KB)
PDFUchwała Nr XXVII.174.2021Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zawonia za rok 2020.pdf (188,71KB)
PDFUchwała Nr XXVII.175.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZP ZOZ w Zawonia za 2020 r..pdf (211,07KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVII.175.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZP ZOZ w Zawoni za 2020 rok.pdf (958,62KB)
PDFUchwała Nr XXVII.176.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni.pdf (209,58KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVII.176.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej ZP ZOZ w Zawoni.pdf (301,84KB)
PDFUchwała Nr XXVII.177.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (3,79MB)
PDFUchwała Nr XXVII.178.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,81MB)
PDFUchwała Nr XXVII.179.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27.05.2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf (251,56KB)
PDFUchwała Nr XXVII.180.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Zawoni.pdf (211,03KB)
PDFUchwała Nr XXVII.181.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej.pdf (217,65KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVII.181.2021 w sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program polityki zdrowotnej.pdf (227,03KB)


XXVI Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 8 kwietnia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXVI.165.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia.pdf (3,38MB)
PDFUchwała Nr XXVI.166.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,74MB)
PDFUchwała Nr XXVI.167.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas 10 lat świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętniki.pdf (192,88KB)
PDFUchwała Nr XXVI.168.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas 10 lat świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeszów.pdf (192,52KB)
PDFUchwała Nr XXVI.169.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas 10 lat świetlicy wiejskiej w miejscowości Złotów.pdf (192,35KB)
PDFUchwała Nr XXVI/170/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/142/2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027 (287,11KB)
PDFUchwała Nr XXVI.171.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 r..pdf (303,71KB)


XXV Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r.

PDFUchwała Nr XXV_156_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (4,39MB)
PDFUchwała Nr XXV_157_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,57MB)
PDFUchwała Nr XXV_158_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.pdf (169,13KB)
PDFUchwała Nr XXV_159_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zawonia.pdf (363,78KB)
PDFUchwała Nr XXV_160_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 24 listopada 2020 r..pdf (174,71KB)
PDFUchwała Nr XXV_161_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 14 grudnia 2020 r..pdf (176,04KB)
PDFUchwała Nr XXV_162_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (175,10KB)
PDFUchwała Nr XXV_163_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli zatrudnienia pracowników w ZP ZOZ w Zawoni.pdf (270,79KB)
PDFUchwała Nr XXV_164_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX_123_2016 Rady Gminy Zawonia z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki.pdf (1,93MB)


Rok 2020:

XXIV Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r.  

PDFUchwała Nr XXIV.145.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf (1,10MB)
PDFUchwała Nr XXIV.146.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (1,11MB)
PDFUchwała Nr XXIV.147.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (908,28KB)
PDFUchwała Nr XXIV.148.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2021.pdf (4,35MB)
PDFUchwała Nr XXIV.149.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Stalych Komisji Rady Gminy Zawoni na 2021 rok.pdf (283,36KB)
PDFUchwała Nr XXIV.150.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zawonia na 2021 r..pdf (125,67KB)
PDFUchwała Nr XXIV.151.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X.51.2019 Rady Gminy Zawonia z dnua 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia.pdf (56,42KB)
PDFUchwała Nr XXIV.152.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia programu polityki zdrowotnej.pdf (1,30MB)
PDFUchwała Nr XXIV.153.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zawonia.pdf (1,50MB)
PDFUchwała Nr XXIV.154.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zawonia.pdf (106,67KB)
PDFUchwała Nr XXIV.155.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.pdf (521,54KB)


XXIII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r.  

PDFUchwała Nr XXIII.137.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf (1,39MB)
PDFUchwała Nr XXIII.138.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (1,11MB)
PDFUchwała Nr XXIII.139.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.pdf (136,44KB)
PDFUchwała Nr XXIII.140.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tm podatku w 2021 roku.pdf (228,25KB)
PDFUchwała Nr XXIII.141.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII.78.2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 22.11.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie.pdf (126,09KB)
PDFUchwała Nr XXIII.142.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf (273,18KB)
PDFUchwała Nr XXIII.143.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.pdf (506,64KB)
PDFUchwała Nr XXIII.144.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni.pdf (127,62KB)


XXII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r.

PDFUchwała Nr XXII_132_2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf (1,72MB)
PDFUchwała Nr XXII_134_2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia - kontroli wydatków na OSP Gminy Zawonia w 2018 r..pdf (68,96KB)
PDFUchwała Nr XXII_135_2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora ZS w Zawoni oraz Dyrektora SP w Czeszowie.pdf (185,89KB)
PDFUchwała Nr XXII_136_2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wystąpienia Gminy Zawonia ze Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.pdf (113,03KB)