Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2023

PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w roku 2023 2.pdf (435,24KB)
PDFWykaz ulg umorzeń odroczeń wniosek o udostępnienie informacji publicznej za rok 2023.pdf (125,38KB)


PDFRb-NDS za IV kwartał 2023 r. korekta.pdf (165,04KB)
PDFInformacja_art. 37 ustawy o finansach publicznych (73,13KB)
PDFRachunek zysków i strat 2023 łączny.pdf (140,82KB)
PDFWyciąg danych zawartych w zał. Informacja dodatkowa łączna 2023 r.pdf (213,60KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu 2023 łączne.pdf (127,46KB)
PDFBilans jednostki budżetowej 2023 łączny.pdf (167,70KB)
PDFBilans z wykonania budżetu Gmina Zawonia 31.12.2023 r.pdf (132,61KB)
PDFInformacja dodatkowa 2023_łączna.pdf (422,42KB)


PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy Zawonia_31.12.2023 r. Korekta nr 1.pdf (124,54KB)
PDFInformacja dodatkowa jednostki Urząd Gminy Zawonia_31.12.2023 r.pdf (364,57KB)
PDFRachunek zysków i strat jednostki Urząd Gminy Zawonia_31.12.2023 r.pdf (231,76KB)
PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa jednostki Urząd Gminy Zawonia_31.12.2023.pdf (314,14KB)
PDFBilans jednostki budżetowej Urząd Gminy Zawonia_31.12.2023 r.pdf (286,07KB)


PDFZarządzenie Nr 22_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 20 marca 2024 r. sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2023 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za rok 2023 (5,84MB)