Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024

Wójt Gminy Zawonia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości Nr GPI.6845.W.4.2024 z dnia 30.04.2024 r., obejmujący nieruchomości przeznaczone do dzierżawy w celu ustawienia pojemników na zbiórkę odzieży używanej na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej: 1. nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca część działki nr 269/11 o pow. dzierżawy 1 m2 obręb Zawonia na ustawienie 1 pojemnika na zbiórkę odzieży używanej, 2. nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca część działki nr 611 o pow. dzierżawy 2 m2 obręb Zawonia na ustawienie 2 pojemników na zbiórkę odzieży używanej.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11 – pokój nr 7  lub telefonicznie – tel. (71) 312-81-82 wew. 60.

PDFWykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy nr GPI.6845.W.4.2024.pdf (318,92KB)


Wójt Gminy Zawonia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości Nr GPI.6845.W.3.2024 z dnia 30.04.2024 r., obejmujący nieruchomości przeznaczone do dzierżawy  przez dotychczasowego dzierżawce, na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej (kolejnej umowy): nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca część działki nr 149 o pow. 0,054 ha w obrębie wsi Pęciszów, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11 – pokój nr 7  lub telefonicznie – tel. (71) 312-81-82 wew. 60.

PDFWykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy nr GPI.6845.W.3.2024.pdf (245,42KB)


Ogłoszony na dzień 17.04.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia 1-szy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej nr 115/8 obręb Sędzice, stanowiącej własność Gminy Zawonia, o pow. 0,1180 ha, na cele ogrodniczo-rekreacyjne, zakończył się wynikiem pozytywnym.

Treść pełnej informacji o wyniku z przetargu ustnego nieograniczonego w poniższym załączniku:

PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 17.04.2024 r.pdf (465,25KB)


Wójt Gminy Zawonia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości Nr GPI.6845.W.2.2024 z dnia 03.04.2024 r., obejmujący nieruchomość  przeznaczoną do najmu przez dotychczasowego dzierżawcę, na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej (kolejnej umowy): lokal o pow. 14,5 m2 w Zawoni przy ul. Trzebnickiej 11 przeznaczony na działalność gospodarczą – punkt kasowy banku.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11 – pokój nr 14  lub telefonicznie – tel. (71) 312-81-82 wew. 68.

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu kolejnej umowy nr GPI.6845.W.2.2024.pdf (243,65KB)


Ogłoszenie nr GPI.6845.O.1.2024 z dnia 05.03.2024 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, działki nr 115/8 o pow. 0,1880 ha, obręb Sędzice na cele ogrodniczo-rekreacyjne na okres 3 lat.

Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie GPI.6845.O.1.2024 dołączone poniżej wraz z załącznikami.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zawonia, pokój nr 7, piętro I lub telefonicznie (71)312-81-82, w. 60.

PDFOgłoszenie nr GPI.6845.O.1.2024 z dnia 05.03.2024 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie działki nr 115-8 obręb Sędzice.pdf (325,82KB)
PDF1. Oświadczenie dotyczące zwrotu wadium.pdf (105,58KB)
PDF2. Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie nieruchomości.pdf (103,07KB)
PDF3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (429,11KB)
PDF4. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym nieruchomości.pdf (99,11KB)
PDF5. Oświadczenie dotyczące zgodny na opublikowanie informacji na tablicy ogłoszeń i BIP.pdf (279,21KB)


Wójt Gminy Zawonia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości Nr GPI.6845.W.1.2024 z dnia 27.02.2024 r., obejmujący nieruchomość  stanowiącą własność Gminy Zawonia, przeznaczoną do najmu przez dotychczasowych najemców, na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej (kolejnej umowy) lokal użytkowy o pow. 13,30 m2, w Zawoni ul. Trzebnicka 11, pomieszczenie  przeznaczone na działalność gospodarczą: usługi geodezyjne.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11 – pokój nr 14  lub telefonicznie – tel. 71 310 43 68.

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu kolejnej umowy nr GPI.6845.W.1.2024.pdf (244,09KB)