Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2024

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. „Słoneczne Wakacje 2024”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pn. „Słoneczne Wakacje 2024”.

W dniu 28 maja 2024 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk" na realizację zadania publicznego pn. „Słoneczne Wakacje 2024”.

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 3 czerwca 2024 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać w terminie do dnia 10 czerwca 2024 r.:

  • bezpośrednio, w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 8,
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ,
  • listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu).

PDFUproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. „Słoneczne Wakacje 2024" (334,27KB)


Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. „Gmina Zawonia w moich oczach-IV integracyjne warsztaty malarskie”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pn. „Gmina Zawonia w moich oczach-IV integracyjne warsztaty malarskie”.

W dniu 25 kwietnia 2024 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Trzebnickiego Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” na realizację zadania publicznego pn. „Gmina Zawonia w moich oczach-IV integracyjne warsztaty malarskie”.

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 30 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać w terminie do dnia 7 maja 2024 r.:

  • bezpośrednio, w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 8,
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ,
  • listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu).

PDFUproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. Gmina Zawonia w moich oczach-IV integracyjne warsztaty malarskie.pdf (410,26KB)


Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. „III Trzebnickie Spotkania Muzyczne”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pn. „III Trzebnickie Spotkania Muzyczne”.

W dniu 13 marca 2024 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych „Mosty Kultury” na realizację zadania publicznego pn. „III Trzebnickie Spotkania Muzyczne”.

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 25 marca 2024 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać w terminie do dnia 1 kwietnia 2024 r.:

  • bezpośrednio, w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 8,
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ,
  • listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu).

PDFUproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. III Trzebnickie Spotkania Muzyczne.pdf (276,34KB)